Nova cadellada Pastor Alemany línies de treball 2023

Cadells Disponibles

Jenny De Brian x Neno de Salto Roldán

 

 🐶 CONSULTA AQUÍ FOTOS I CARACTERÍSITQUES DE LA NOVA CADELLADA

Disponibilitat inmediata. No deixeu pedre la oportunitat, visites concertades.